Get Adobe Flash player

Δράσεις Κοινωνικών Λειτουργών - Ψυχολόγων

Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς απασχόλησης πραγματοποιήθηκαν από τις κοινωνικές λειτουργούς και τους ψυχολόγους τις απογευματινές ώρες οι εξής δραστηριότητες:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω συστηματικής και προγραμματισμένης συνεργασίας σε ατομική και μικροομαδική βάση, τόσο με τα παιδιά όσο και με τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν κάποιο ειδικό πρόβλημα κοινωνικής ή προσωπικής φύσεως εντός και εκτός του προγράμματος, δίνοντας τις κατάλληλες συμβουλές και κατευθύνσεις μέσω συμβουλευτικής και της παραπομπής τους σε κοινοτικές ή άλλες δομές εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.Συντονισμός  Σχολών Γονέων με σκοπό τη στήριξη των γονέων ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες,  να διαχειρίζονται επιτυχώς τη σχέση τους με τα παιδιά, να θέτουν όρια, να διαπαιδαγωγούν και να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους με σεβασμό στην προσωπικότητα και τις ανάγκες τους. Το έργο προσέφερε στους γονείς και στο οικογενειακό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.  Ενδεικτική θεματολογία:

 • Όρια. Διαδικασίες οριοθέτησης. Τρόποι εκδήλωσης της αγάπης και της φροντίδας με τρόπους δημιουργικούς μέσα από ένα θετικό πλαίσιο ανατροφής. Διαδικασίες οριοθέτησης, σημαντικοί παράγοντες για την ομαλή ανατροφή των παιδιών. Τρόποι επικοινωνίας. Η επικοινωνία ως διαδικασία ανάπτυξης σχέσης εμπιστοσύνης, ανταλλαγής, συνδιαλλαγής και αγάπης.

 • Η οικογένεια ως πλαίσιο ασφάλειας και  φροντίδας για τα παιδιά. Οργάνωση σχέσεων. Είδη σχέσεων που μπορούν να λειτουργήσουν ως προληπτικοί παράγοντες της γενικότερης ψυχικής υγείας των παιδιών.

 • Επιθετικότητα. Βία στην Οικογένεια και στο σχολείο.

 • «Δύσκολα» παιδιά. Πως διακρίνονται; Πως αντιμετωπίζονται;

 • Σχολική Φοβία. Προβλήματα προσαρμογής.

 • Σχολική Αποτυχία. Μαθησιακά προβλήματα.

 • Παρέες συνομηλίκων και οι επιδράσεις τους.

 • Εφηβεία. Η αρχή μιας νέας πραγματικότητας. Διαδικασίες ομαλής προσαρμογής και μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή.

 • Εξαρτήσεις από παράνομες και νόμιμες ουσίες : διαδικασίες πρόληψης. Εθισμός στο διαδίκτυο-νέες τεχνολογίες. Αίτια και τρόποι αντιμετώπισης.

 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Αυτισμός - Asperger. Αίτια-Συμπτωματολογία-Αντιμετώπιση-Τρόποι διαχείρισης από τους γονείς

 • Δυσλεξία. Διάγνωση-προφίλ δυσλεξικού παιδιού-Αντιμετώπιση-Τρόποι διαχείρισης από τους γονείς.

 • Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα. Αίτια –Διάγνωση -Αντιμετώπιση-Τρόποι διαχείρισης από τους γονείς.

Να τονιστεί ότι η θεματολογία αυτή είναι ενδεικτική καθώς η εξέλιξη μια ομάδας αποτελεί μια δυναμική διαδικασία και έτσι δύναται να οδηγήσει σε νέους προβληματισμούς.

 • Συνεργάζονται με τους άλλους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους του προγράμματος στην υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων για την κοινότητα.

 

Στο πλαίσιο των δράσεων της ΕΕΜΑΠΕ οι κοινωνικοί λειτουργοί, οποίοι εργάζονται στην 5η και 6η δράση της φιλοσοφία παρέμβασης του προγράμματος που αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παραβατικότητας, σχεδιάζουν τις εξής  δράσεις:

1. Σχεδιάζουν ενημερωτικές δράσεις για τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που αφορούν ζητήματα της παιδικής ηλικίας γενικότερα και το θέμα της παιδικής παραβατικότητας ειδικότερα. Συγκεκριμένα:

 • Ημερίδα με θέμα «Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση για το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού ( Bullying )» σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας και την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) και την σύμπραξη του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
 • Ημερίδα με θέμα που αφορά τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Παιδιού σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς.
 • Ημερίδα με θέμα την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς.
 • Καταγραφή των διαθέσιμων δομών της κοινότητας και ενημέρωση του πληθυσμού μέσω ημερίδας ή / και έντυπου και ψηφιακού υλικού
 • Ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς δε συνεργασία με το Ε.Κ.Κ.Α. (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης) με στόχο την ενημέρωση τους ως προς τον τρόπο διαχείρισης δύσκολων περιστατικών και παρέμβασης στην κρίση.

2. Στήριξη των σχολείων στο έργο τους:

 • Στενή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν περιστατικών και προβλημάτων που θα ανακύψουν κατά την διάρκεια των δράσεων και χρήζουν διερεύνησης.
 • Πληροφόρηση του σχολείου, των εκπαιδευτικών και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων για διαθέσιμα προγράμματα που μπορούν να ενταχθούν και  να υλοποιήσουν και υποστήριξη/ συντονισμός κατά τη διάρκεια υλοποίησης.
 • Συστηματική και προγραμματισμένη συνεργασία σε ατομική και μικροομαδική βάση, τόσο με τα παιδία όσο και με τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν κάποιο ειδικό πρόβλημα κοινωνικής ή προσωπικής φύσεως εντός και εκτός του προγράμματος, δίνοντας τις κατάλληλες συμβουλές και κατευθύνσεις μέσω συμβουλευτικής και της παραπομπής τους σε κοινοτικές ή άλλες δομές εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

Logo