Get Adobe Flash player

Κοινωνικοί Λειτουργοί

 

Αναστασία Τσουράλη

Η Αναστασία Τσουράλη είναι απόφοιτος του τμήματος  κοινωνικής εργασίας του  Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης. Η εργαστηριακή της εμπειρία καθώς και η πρακτική της άσκηση στον Δήμο Νικαίας, βασίστηκε σε κοινοτικές και ατομικές παρεμβάσεις καθώς και  στον σχεδιασμό για την υλοποίηση και εποπτεία προγραμμάτων  δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Η εργασιακή της εμπειρία επεκτείνεται και στην τρίτη ηλικία. Ασχολείται εθελοντικά συμμετέχοντας  σε φιλοζωικά σωματεία και είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα αναπηρίας.

 

 Διονυσία Γιακουμάτου

Η Γιακουμάτου Διονυσία είναι απόφοιτη του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ Αθηνών. Η πρακτική της άσκηση στο επάγγελμα πραγματοποιήθηκε σε διάφορους φορείς, όπως το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού(Κ.Μ.Ο.Π.), το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Περάματος, το ΨΝΑ «Δαφνί» και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Πειραιά. Η εργασιακή της εμπειρία αφορά το σύλλογο της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων (Ε.Δ.Α.Ν.Ι.) καθώς και το δήμο Περάματος, όπου ήταν υπεύθυνη για ένα χρόνο σε Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.). Η εθελοντικής της δράση είναι εξίσου σημαντική  (Γιατροί του Κόσμου, Σύλλογος Αγέννητου Παιδιού «Αγκαλιά»).

 

Αικατερίνη Κωστάκη

Η Κωστάκη Αικατερίνη είναι απόφοιτος του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης της, ασκήθηκε σε δημοτικά σχολεία συντονίζοντας ομάδες παιδιών και σε προγράμματα προστασίας ηλικιωμένων. Επίσης ασχολήθηκε με την έρευνα. Διενέργησε την πρακτική της άσκηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Στα ενδιαφέροντα της εντάσσονται η επιμόρφωση, οι τέχνες και ο εθελοντισμός  ενώ έχει εργαστεί εθελοντικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΕΠΑΜΕ

 

Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουμε, το κοινωνικοοικονομικό σκηνικό είναι ρευστό και ευμετάβλητο, οι αξίες διαβρώνονται, ο θεσμός της οικογένειας καταρρέει, η ξενοφοβία αναπτύσσεται, τα παιδιά στερούνται προτύπων, η φτώχεια και η ανεργία αυξάνεται. Απόρροια των παραπάνω αποτελεί η εμφάνιση της σχολικής εγκληματικότητας και παραβατικότητας που έρχεται να προστεθεί στο μακρύ κατάλογο των προβλημάτων όπου το σχολείο καλείται να αντιμετωπίσει είτε πρωτογενώς στον τομέα της πρόληψης της εμφάνισης τέτοιων φαινομένων, είτε δευτερογενώς στην διαχείριση τους όταν ήδη έχουν εμφανιστεί.

Το αντικείμενο εργασίας των κοινωνικών λειτουργών γενικά στην εκπαίδευση και ειδικά ως συνεργάτες στις δράσεις της ΕΕΜΑΠΕ είναι ευρύτατο και έχει καθήκοντα και αρμοδιότητες όπως:

* Είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των εκπαιδευτικών της ΕΕΜΑΠΕ, της οικογένειας και άλλων κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών, με επίκεντρο το παιδί και τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

* Συνεργάζονται συστηματικά και προγραμματισμένα σε ατομική και μικροομαδική βάση, τόσο με τα παιδία όσο και με τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν κάποιο ειδικό πρόβλημα κοινωνικής ή προσωπικής φύσεως εντός και εκτός του προγράμματος, δίνοντας τις κατάλληλες συμβουλές και κατευθύνσεις.

* Συνεργάζονται στενά με όλο το επιστημονικό προσωπικό του προγράμματος με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν περιστατικών και προβλημάτων που θα ανακύψουν κατά την διάρκεια των δράσεων και χρήζουν διερεύνησης.

* Συντονίζουν ομάδες παιδιών με στόχους την ομαλή κοινωνικοποίηση και ένταξη των παιδιών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ικανότητας για την αποφυγή πρακτικών παραβατικής συμπεριφοράς, την ανοχή και την αποδοχή απέναντι στην διαφορετικότητα.

* Σχεδιάζουν ενημερωτικές δράσεις για τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που αφορούν ζητήματα της παιδικής ηλικίας γενικότερα και το θέμα της παιδικής παραβατικότητας ειδικότερα.

Logo